Thumbnails | List

Title Series Artist Creators / Group Locale Languagesort ascending Date
Mate no SIIDA dooro ga te ga boro di? Niger. Ministère de la santé publique. Programme National de Lutte contre le SIDA Niamey, Niger Zarma
SIIDA dooro, iri kulu no a ga guna Niger. Ministère de la santé publique. Programme National de Lutte contre le SIDA Niamey, Niger Zarma
Mainstreaming HIV/AIDS activities into the Chief Minister's Office, 2005-2010. Zanzibar. Chief Minister's Office ; Support to the International Partnership Against AIDS in Africa ; Great Britain. Department for International Development ; Tume ya UKIMWI Zanzibar ; Joint United Nations Programme on HIV/AIDS ; ActionAid International Tanzania English Zanzibar, Tanzania 2004?
Untranslated New York State Department of Health New York, USA Yiddish 2012-09
O,o o dili Yes or No AIDS Hotline (Oahu) Oahu, Hawaii, USA Visayan (Cebuano)
Bath house boy nói... nếu đụ bằng cu, nên dùng bao cao su. Nên làm tình cẩn thận! Bath House Boy Series Cheung, Aries Gay Men's Education Network (G MEN) Toronto, Ontario, Canada Vietnamese(?) 1996
Yêu nhau...xin chó' dế "lụy" cho nhau Love Him Safely. . .Every Time AIDS Council of NSW (ACON) New South Wales, Australia Vietnamese and English 1991
Bệnh Viên Gan loại C. Hepatitis C. AIDS Hepatitis and Sexual Health Line Inc. Australia Vietnamese and English
10 Điều cần ghi nhớ về AIDS Bo Giao Duc Va Dao Tao. Ban Chi Dao Giao Duc Phong Chong AIDS Va Ma Tuy Vietnam Vietnamese 1995
HIV không phân biệt chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính hoặc tình trạng phế tật. Mà chỉ chộp lấy thời cơ. Bệnh liệt kháng (AIDS): Giáp mặt với sự thật AIDS: face the truth Massachusetts. HIV/AIDS Bureau Boston, Massachusetts, USA Vietnamese
Phong ngua benh AIDS. Planned Parenthood Manitoba Manitoba, Canada Vietnamese
[Yes or no. You can get AIDS virus from:] Yes or No AIDS Hotline (Oahu) Oahu, Hawaii, USA Vietnamese
AIDS: Phòng Bệnh Hon Chữa Bệnh ... Center for Southeast Asian Refugee Resettlement (San Francisco, Calif.) San Francisco, California, USA Vietnamese 1988
Nếu quý vi hay người nào mà quý vị quan tâm tới mắc phải vi trùng HIV/AIDS, chương-trình HDAP có thể giúp Massachusetts. HIV/AIDS Bureau Boston, Massachusetts, USA Vietnamese
Đại dịch HIV/AIDS và hậu quả của nó. Bo Giao Duc Va Dao Tao. Ban Chi Dao Giao Duc Phong Chong AIDS Va Ma Tuy Viet Nam Vietnamese 1995
Bệnh AIDS. Có thể xảy đến với bạn. Bạn phải tự phòng ngừa. AIDS can happen to you! Canadian Public Health Association. AIDS Education and Awareness Program Canada Vietnamese
[AIDS can affect anyone] Choose Safer Sex (I) Health Education Authority London, England Urdu
Planner 2005 All Women Advancement & Resource Development (AWARD) Peshawar, Pakistan Urdu 2005
Untranslated New York State Department of Health New York, USA Urdu 2012-09
[untranslated] All Women Advancement & Resource Development (AWARD) Peshawar, Pakistan Urdu

Pages